• PRIVACYVERKLARING

  Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met deze gegevens. Hieronder leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

  In deze tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de Vereniging met u heeft of als de vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

  Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
  U hebt het recht de vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Minderjarigen dienen bovendien expliciete toestemming te overleggen van ouders of een voogd. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen. Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

  Beveiliging persoonsgegevens
  De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Wij zorgen ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens.

  Cookies
  Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Cookies maken sites makkelijker in gebruik. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. De vereniging kan dankzij cookies zien hoe vaak onze website door bezoekers worden bekeken. Voor het plaatsen van bepaalde cookies geeft u eerst toestemming. Voor technisch noodzakelijke en analytische hoeven wij u wettelijk geen toestemming te vragen. U kunt uw toestemming voor cookies altijd intrekken door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

  Links naar andere websites
  De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites de privacyverklaring van die websites te raadplegen.

  Wijziging privacy beleid
  De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om dit up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons privacyverklaring worden opgenomen. Wanneer er wijzigingen plaatsgevonden hebben zal dit expliciet vermeld worden op de website.

  Contactgegevens
  Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensverwerking via privacy.zcz@gmail.com. Mocht u onverhoopt een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.