• ABC ZWEMLES AANMELDEN

 • Ik geef mijn kind op voor zwemles

  Send

 • Huishoudelijk reglement
  U dient akkoord te gaan met het huishoudelijk reglement.


  Inschrijfgeld (Geldt niet voor zomerzwemmen)

  Uw kind staat ingeschreven als u:

  • € 10,- inschrijfgeld heeft overgemaakt naar NL74INGB0000523458 t.n.v. Zwemclub Zeist o.v.v. inschrijfkosten met [naam kind].
  • Bovenstaand formulier volledig heeft ingevuld en opgestuurd
  • Voor de tijdelijke bijspijkercursus zomerzwemmen bent u geen € 10,- extra inschrijfgeld verschuldigd. U wordt geen lid van de zwemclub.

   
  Wachtlijst

  Als het inschrijfgeld binnen is, roepen wij uw kind op als er plaats is. Kinderen worden niet voor hun 5e verjaardag geplaatst. Oproepen gebeurt in volgorde van aanmelding.

  Contact
  zwemles.zcz@gmail.com