• VERTROUWENSCONTACTPERSONEN

  Zwemclub Zeist beschikt over twee vertrouwenscontactpersonen (VCP's): Dick Moonen en Nikki Jacobsen.

  Dick is sinds 2017 betrokken bij de club doordat zijn kinderen lid zijn bij de club (zwemles/zwemvaardigheid en later waterpolo), hij heeft diverse vrijwilligersfuncties vervuld. Nikki heeft ervaring op basisscholen en middelbare scholen en is op dit moment onderzoeker.

  De VCP's zijn binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, lichamelijk geweld en hier met iemand over wil praten.

  De VCP's zijn beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil met iemand de bekend is binnen de sportvereniging. Ze zijn er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc..

  De VCP's luisteren naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. De VCP kan je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

  Dick en Nikki zijn bereikbaar via: vcp.zcz@gmail.com