• Vrijwilligersbeleid

  • Vrijwilligersbeleid per 1 januari 2018 van kracht

    Zoals bij elke vereniging is het voor onze vereniging een grote uitdaging om voldoende vrijwilligers te vinden die alle activiteiten, binnen de vereniging, in goede banen te leiden. We worden al jaren geconfronteerd met een onderbezetting, waardoor er een selecte groep vrijwilligers veel taken op zich nemen, deze groep doet dit met veel plezier en vreugde. 

    Neemt niet weg dat er veel acties blijven liggen, door een tekort aan handen en ideeen. Acties die wel nodig zijn om de vereniging een stabiele toekomst te bieden. Daarnaast willen wij graag dat onze leden, hun ouders/begeleiders, betrokken worden bij het reilen en zeilen van de vereniging.

    Om dit alles vorm te geven is er een beleid opgesteld waarin wordt gesteld dat elk lid zijn steentje bijdraagt aan de stabiliteit en continu├»teit van de vereniging, vele handen maken licht werk. Dit beleid is op de algemene ledenvergadering, van 24 oktober jongstleden, unaniem aangenomen. Je kunt het beleid hier nalezen.

    Momenteel worden alle acties ondernomen om dit beleid te kunnen ondersteunen en uit te voeren. De beschikbare vacatures worden geinventariseerd en gepubliceerd. Vervolgens kan een ieder zich opgeven voor een vrijwilligersfunctie.